Büyüme Verisi Ekonomiyi Nasıl Etkiler ?

Günümüzde büyümenin ekonomiye etkisi diğer bir deyiş ile GSYH’nin ekonomiye etkileri Ekonomi Bakanlığı tarafından inceleniyor. Yaşanan güncel olaylar bile ekonominin dalgalanmasına neden oluyor. Türkiye genelinde kısa aralıklarla üç ayda bir açıklanan makro ekonomik veriler içerisinde yer alan büyüme verisi, ülkede belirli bir periyot içinde imal edilen nihai mal ve hizmetlerin ücret cinsinden toplam değerini gösteriyor.

Global bir yaşamın etkisiyle birlikte; yapılan yatırımların ve üretim etmenlerinin, ülke sınırlarının dışına çıkması sonucu, makroekonomik olarak yapılan analizlerde bir ülkede yaşayan vatandaşların gelir durumunu ortaya çıkaran Gayri Safi Milli Hasıla verisinin yerine, bir ülkenin ülke sınırları genelinde üretilen tüm mal ve hizmetlerin toplamını ifade eden GSYİH verisinin kullanımı ve önemini de büyük ölçüde yüksek seviyeye getiriyor.

Büyüme İçerisinde Üretim Yöntemi Faktörü

Büyümenin ekonomiye etkisi 3 farklı seçenek ile hesaplanmalıdır. Bunlardan en önemlisi üretim yöntemidir. Üretim yöntemi ekonomide tüm sektörler tarafından imal edilen nihai mal ve hizmetlerin piyasa fiyatı üzerinden değerlerinin toplamının GSYİH’ya eşit olmasını gerektiren bir konudur. Diğer bir seçenek ise ekonomide bir yıl içinde yaşanan nihai mal ve hizmetlere yapılan bütün masrafların toplanması yöntemidir. Bu seçenek harcama yöntemi olarak adlandırılır. Diğer bir yöntem olan gelir yöntemi ise oldukça önemli bir unsurdur. Bir ülke ekonomisinde üretim faktörlerinin elde ettiği maksimum gelirlerin toplanması sonucu ortaya çıkan hesaplama seçeneğidir.

Ekonomik Faaliyetlerin Etkisi

Büyümenin ekonomiye etkisi konusunda ekonomik faaliyetler önemli bir yere sahiptir. Ülke genelinde yapılan ekonomik faaliyetler için ölçüm özelliğinde olup ekonomi sağlığıyla ilgili en önemli faktörler arasında yer alır.

Ülkeye yapılan yatırımların artması büyümeye olumlu katkı sağlayacak iken, yatırımların çeşitli nedenler ile düşmesi büyüme verilerine olumsuz etki etmektedir.

Büyüme Performansı Ekonomiyi Nasıl Etkiliyor ?

Ülke ekonomisinde yaşanan artma ya da azalmayı kesin bir şekilde ifade eden ve büyüme performansını gösteren en önemli etkenlerden biri de makroekonomik veridir. Büyüme verileri teknik analiz konusu değildir. Temel analiz konusu olan GSYH verileri ekonomiye ciddi anlamda etki etmektedir. Hem Türkiye, hem Abd hem de diğer dünya ülkeleri için en önemli ekonomik takvim verileri arasında yer alan büyüme verisi piyasalar açısından oldukça önemlidir.

Ülkelerin büyüme verilerinin beklentileri aşması o ülkenin o dönem içerisinde ekonomisinin iyiye gittiğine işaret etmektedir. Bu nedenle ilgili ülke piyasaları bu durumdan pozitif etkilenir. Yani örnek verecek olur isek, Türkiye büyüme verisi bir önceki dönem %1 geldiğini düşünelim. Bu dönem ise %2,6 büyüye bir ekonomi ile karşılaşıyor isek ülkede ekonomik kalkınmanın hız kazandığı söylenilebilir. Bunda etki eden faktörler oldukça önemlidir ancak olumlu bir veri piyasalarda hangi faktörden kaynaklanıyor olduğuna bakmadan pozitif seyir oluşmasını sağlayacaktır. Yani dolar kuru ve diğer döviz kurları Türk Lirası karşısında düşecektir. Borsada ise pozitif bir seyir hakim olacaktır denilebilir. Tersi durumda ise özellikle sıfırın altında yani daralma diye tabir edilen eksi büyüme türünde ise ekonomide negatif seyrin hakim olması beklenecektir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*