Müteselsil Ne Demek?

Müteselsil kelime anlamı olarak dayanışma, zincirleme anlamlarına gelmektedir. Müteselsil TDK sözlüğünde anlamı zincirleme olarak yer almaktadır. Bir hukuk terimi olarak da kullanılan müteselsil sıklıkla müteselsil borç, müteselsil sorumluluk, müteselsil kefil gibi kavramlarla kullanılır. Müteselsil borçluluk, Borçlar Kanunu’nun 141. Maddesiyle belirlenmiştir.

Müteselsil Borçlu Nedir?

Müteselsil borçlu olma durumu, asıl borçlu her kimse onun alacaklıya olan borcu ne kadarsa tamamından müteselsil borçlunun sorumlu olması durumudur. Müteselsil borçlu, borcun tamamını ödeyemiyorsa, kalan müteselsil borçlular da sırayla borcu ödemekle yükümlüdür. Adının zincirleme, dayanışma anlamına gelmesinin sebebi de budur.

Müteselsil Kefil Nedir?

Müteselsil kefil ise asıl borçlu kimse, o kişiyle aynı derecede borç sorumluluğuna sahip olmasıdır. Alacaklı isterse asıl borçludan isterse müteselsil kefilden ödeme isteme hakkında sahiptir.

Müteselsil ve Müşterek Sorumluluk Karşılaştırması

Genellikle birbiriyle karıştırılan müşterek sorumluluk ve müteselsil sorumluluk birbirinden çok farklı iki kavramdır. Müteselsil sorumluluk veya müteselsilen sorumluluk, borcun tamamına olan sorumluluktur. Örnekleyecek olursak, 4 kişi 1 kişiye 400 TL borçlu olsun. Her borçlu 100’er TL vererek borcu kapatabilir. Buna müşterek sorumluluk denir. Bir kişinin 400 TL’nin tamamını ödeyerek tüm borcu kapatması ise müteselsil sorumluluktur. Alacaklı müteselsil sorumluluk söz konusu değilse, alacağı ödemeler için her kişiden ayrıca ödeme talep edecek ve alamaması halinde hak kaybı yaşanabilecekken, müteselsil sorumluluk söz konusu olduğunda hak kaybı söz konusu olamayacak, ayrı ayrı her kişiden ödeme talep edebilecektir.

Birinin kişi sayısına bölerek kendi payına düşen kısmı ödemesi söz konusu değildir. Diğer kişilerin üzerine düşen borcun da sorumlusudur.  Bir kişiden tüm borçların tahsil edilmesi durumunda karşımıza rücu kavramı çıkar. Rücu hakkı borcun tamamını ödeyen kişinin diğer borçlulardan üzerlerine düşen borcu talep etmesidir. Benzer bir örnek olarak, anlaşmaya göre 2 veya daha fazla insanın aynı yükümlülüğe imza atması ve daha önemlisi ayrı bir birey olarak aynı şeyi yapmasıdır. Evli iki kişiyi düşünelim. Eşlerden birisinin aldığı borç sonrası söz gelimi ölmesi halinde diğer eş borcu ödemekle yükümlü olacaktır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*